درخواست کتبی میرسلیم از دادستان کل کشور درباره سانحه سقوط بالگرد رئیسی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مصطفی میرسلیم از دادستان کل کشور خواست به خطا‌هایی که منجر به ضایعه از دست رفتن رئیس جمهوری فقید و هیات همراهش شد رسیدگی کند.

میرسلیم: از دادستان کل خواستم به خطا‌هایی که منجر به از دست رفتن رئیس‌جمهور فقید شد، رسیدگی کند//