(تصویر) تصویر هوایی از تجمع هواداران احمدی‌نژاد در مقابل وزارت کشور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) تصویر هوایی از تجمع هواداران احمدی‌نژاد در مقابل وزارت کشور

منبع: اکونگار