صدور کیفرخواست متهمان پرونده قاچاق دارو
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

علی صالحی گفت: با ختم تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست برای ۸ تن از متهمان پرونده یک شبکه سازمان یافته قاچاق دارو، پرونده به دادگاه ارسال شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این پرونده پیرو درخواست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دادستانی تهران درخصوص ردیابی مالی چند نفر به جهت تخلفات مالی، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد و نهایتاً منتهی به کشف یک شبکه سازمان یافته تولید، توزیع و قاچاق دارو‌های غیرمجاز به صورت عمده و در سطح وسیع شد.

دادستان تهران با بیان اینکه متهمان پرونده مجموعاً ۱۹ نفر هستند، افزود: برای جلوگیری از اطاله دادرسی راجع به ۸ نفر از آنان، پرونده پس از ختم تحقیقات مقدماتی، با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، ضمن اینکه درخصوص ۴ نفر از متهمان قرار منع تعقیب صادر شده و تحقیقات قضایی راجع به ۷ نفر باقیمانده کماکان ادامه داشته و این بخش از پرونده در دادسرای تهران مفتوح است.

به گفته صالحی در کیفرخواست صادره، برای ۴ نفر از متهمان، به دلیل ارتکاب فعل مشارکت در قاچاق دارو و برای ۴ نفر دیگر به جهت معاونت در بزه فوق الذکر، تقاضای مجازات شده است.

دادستان تهران یادآور شد: متهم ردیف اول پرونده که از کارمندان دولتی بوده است، با تأسیس یک مؤسسه تجاری دارویی، ضمن سرکردگی گروه مجرمانه، به اتفاق ۱۱ شخص حقیقی اقدام به تولید، بسته بندی، توزیع و قاچاق قرص‌های غیر مجاز، مخدر و اقلام و وسایل جنسی می‌کرده است.

وی تصریح کرد: مشارالیه همچنین با فاکتورسازی با مهر و امضای جعلی در زمینه خرید‌های بیمارستانی وابسته به یکی از ارکان حکومتی، اقلام دارویی خریداری شده به این شیوه مجرمانه و به نام آن بیمارستان را در بازار آزاد به فروش رسانده و منافع قابل توجهی کسب کرده است.

به گفته دادستان تهران در بازرسی‌های صورت گرفته از محل اختفای دارو‌های تقلبی و غیرمجاز، بالغ بر ۳۹۰ هزار عدد انواع قرص داخلی و خارجی غیرمجاز و تقلبی، ۱۴۵ هزار عدد قطعات مختلف جهت ساخت وکیوم زنانه و ۱۲۰۰ کیلوگرم انواع پودر‌های اولیه تولید قرص، به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.