(تصاویر) ساکنان یک جزیره به دلیل تغییرات آب و هوایی آواره شدند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews