ماجرای نامه به دفتر رهبری درباره واکسن HPV
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران گفت: چندی قبل نامه‌ای از دفتر رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد که پیرامون واکسن HPV بود و این شورا نامه را به فرهنگستان علوم پزشکی ارجاع داد تا پاسخ بدهیم.

به گزارش مهر، وی در ارتباط با محتوای نامه ارسالی به دفتر رهبری اظهار داشت: متن نامه، کارکرد واکسن HPV را زیر سوال برده بود و غیرعادی بود.

مرندی با عنوان این مطلب که نویسنده نامه از جامعه پزشکی است، تاکید کرد: مواضع نویسنده نامه در ۲، ۳ سال اخیر با آنچه در گذشته شاهد بودیم تا حدودی تغییر کرده و از همین رو نکاتی را پیرامون واکسن HPV مطرح کرده است که انتظار نمی‌رفت.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران با تاکید بر تحلیل‌های کارشناسی در وزارت بهداشت برای تصمیم‌گیری در چنین موضوعاتی تصریح کرد: ما نباید خود را در موضوعاتی که اشراف نداریم، صاحب‌نظر بدانیم و بهتر است اجازه دهیم متخصصین امر نظر بدهند.

مرندی افزود: شائبه‌هایی در نامه مطرح شده بود که غیرعادی به نظر می‌رسد و از سوی دیگر، ماجرای واکسن HPV هم سیاسی شده است.

وی گفت: آنچه فرهنگستان علوم پزشکی در پاسخ نامه به دفتر رهبری ارسال کرد، این بود که نامه مورد اشاره عالمانه نبوده و وزارت بهداشت باید تصمیم بگیرد.

مرندی در پاسخ به این سوال که چه موضوعاتی در نامه به دفتر رهبری مطرح شده بود که شائبه‌دار بوده است، افزود: همین‌قدر می‌توانم بگویم نکاتی که عنوان شده بود، بُعد علمی نداشت.