بولرو؛ شاسی بلند ۹ نفره هندی در بازار
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

این نسخه کشیده شده از بولرو نئو است که در سال ۲۰۲۱ معرفی شد.

به گزارش عصر ایران، بولرو نئو پلاس در دو مدل P۴ و P۱۰ عرضه می‌شود.

(خودروگرافی) بولرو؛ شاسی بلند ۹ نفره هندی در بازار ////

(خودروگرافی) بولرو؛ شاسی بلند ۹ نفره هندی در بازار ////

(خودروگرافی) بولرو؛ شاسی بلند ۹ نفره هندی در بازار ////

(خودروگرافی) بولرو؛ شاسی بلند ۹ نفره هندی در بازار ////

(خودروگرافی) بولرو؛ شاسی بلند ۹ نفره هندی در بازار ////