کیهان و خوانندگان:
مبادا مبارزه با بی‌حجابی باعث کدورت و اختلاف شود!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

ستون کیهان و خوانندگان به نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب پرداخته است. این روزنامه نوشت: مراعات حجاب موضوعی شرعی و قانونی بوده و لازم است در این زمینه هم روشنگری صورت گیرد و هم برای صیانت از حریم اخلاقی جامعه اقدامات متناسب قانونی اجرا شود. اما نباید کار به روشی دنبال شود که اقشار مختلف مردم درباره حجاب، دچار اختلاف شده و میان آن‌ها کدورت به‌وجود بیاید.