(عکس) جیمز وب دورترین کهکشان شناخته‌شده را رصد کرد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس)