(تصویر) حضور خاتمی و جهانگیری در دومین سالگرد مرحوم دعایی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) سیدمحمد خاتمی و اسحاق جهانگیری در دومین سالگرد درگذشت سیدمحمود دعایی

منبع: جماران