سعید جلیلی و طرفدارنش با «توپ پر» وارد انتخابات شدند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
{$sepehr_media_2058374_850_650}