این گزارش تکمیل می شود...
(تصاویر) ثبت نام داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews