(ویدیو) زمانِ ثبت‌نامِ داوطلبان ریاست‌جمهوری قابل تمدید نیست
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
{$sepehr_media_2057713_750_550}