شمخانی حضورش در انتخابات ۱۴۰۳ را تایید کرد؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده از نگاه شمخانی