(تصاویر) بوشهر؛ شهر دریا، خورشید و نخل
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews