افزایش واردات چای در دو ماهه نخست امسال
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

واردات چای در دو ماهه نخست ۱۴۰۳ به لحاظ وزنی حدود ۴۵.۶۵ درصد و ارزش ۸.۶ درصد رشد داشت.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش گمرک واردات چای در دو ماهه نخست ۱۴۰۳ به لحاظ وزنی حدود ۴۵.۶۵ درصد و ارزش ۸.۶ درصد رشد داشت.

در حالی شاهد افزایش میزان واردات چای در سال ۱۴۰۳ هستیم که مسئولان استانی خبر از دستور محدود شدن واردات چای داده بودند.

واردات چای به کشور افزایش یافت