جای خالی زنان در هیات‌رییسه مجلس؛ تنها «زن بالانشین» در پارلمان چه کسی بود؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

روز گذشته انتخابات هیات‌رییسه مجلس دوازدهم انتخاب شد که نام هیچ‌یک از ۱۴ منتخب زن مجلس در ترکیب هیات‌رییسه دیده نمی‌شود.

به گزارش مهر، روز گذشته انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه اول مجلس دوازدهم برگزار و ۱۲ عضو هیأت‌رئیسه این دوره مجلس مشخص شدند. ترکیب ۱۲ نفره هیأت‌رئیسه مجلس شامل رئیس، دو نایب‌رئیس، ۶ دبیر و ۳ ناظر است.

در این دوره از مجلس ۱۴ نماینده زن داریم؛ این در حالی است که در دوره اول تا سوم مجلس ۴ زن، دوره چهارم ۹ زن، دوره پنجم ۱۴ زن، دوره ششم ۱۳ زن، دوره هفتم ۱۳ زن، دوره هشتم ۸ زن، دوره نهم ۹ زن، دوره دهم ۱۷ زن و دوره یازدهم ۱۶ زن به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور داشتند.

در جریان برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول، ۳ منتخب زن کاندیدای دبیری هیأت‌رئیسه مجلس بودند که در نهایت نتوانستند هیچ‌یک از ۶ کرسی دبیری هیأت‌رئیسه مجلس را به دست آورند.

همچنین دو منتخب زن مجلس کاندیدای ناظری هیأت‌رئیسه مجلس بودند که باز هم نتوانستند هیچ‌یک از ۳ کرسی ناظری هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند.

البته انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هر سال برگزار می‌شود و امکان دارد زنان مجلس در سال‌های آینده به هیأت‌رئیسه مجلس راه یابند، با وجود این، نکته قابل تأمل آن است که در بررسی اعضای هیات‌رییسه‌های مجلس‌های پیشین، تنها نام یک زن یعنی «سهیلا جلودارزاده» دیده می‌شود؛ او سابقه نمایندگی مجلس در ادوار پنجم، ششم، هفتم و دهم را در کارنامه خود دارد و در دوره ششم به مدت ۴ سال عضو هیأت‌رئیسه (به عنوان منشی) بود.

با همه این تفاسیر، زنان مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم باید علت‌عدم راهیابی خود به هیأت‌رئیسه مجلس را ارزیابی کرده و با فعالیت بیشتر در مجلس و به ویژه فراکسیون زنان، خواستار حضور خود در جایگاه هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی شوند تا بلکه در سال‌های آتی زنان هم سهمی از ۱۲ کرسی هیأت‌رئیسه مجلس داشته باشند.