تنفس‏ مصنوعی به مستاجر‌های پایتخت
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرمول موجر‌ها برای تعیین وزن اجاره بهای ماهانه و پول پیش در معادله اجاره بهای درخواستی به شکل معنادار تغییر پیدا کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش از محتوای فایل‌های اجاره آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاکی است، تعداد واحد‌های مسکونی در نوبت اجاره با مدل «رهن کامل» یا «رهن بیشتر، اجاره کمتر» هم در مناطق متوسط و هم در مناطق پایین شهر افزایش پیدا کرده است. دلیل گرایش موجر‌ها به دریافت رهن کامل، «ناتوانی و توانایی بسیار ضعیف مستاجر‌ها در پرداخت اجاره بهای ماهانه» است.

متوسط اجاره بهای ماهانه در شهر تهران بدون دریافت پول پیش در حال حاضر، ۲۵ میلیون و ۹۰۰‌ هزار تومان است. این رقم دست کم دو برابر «حداقل حقوق مصوب سال ۱۴۰۳ برای یک خانوار ۳ نفره» است که مسلما امکان پرداخت آن برای غالب اجاره نشین‌ها وجود ندارد. از همین رو، موجر‌ها با دریافت پول پیش بالا، یک تنفس مصنوعی برای مستاجر‌ها ایجاد کرده‌اند.

فایل‌هایی که در ۲۲ منطقه تهران در حال حاضر وجود دارد به این صورت است که معادله اجاره بهای دریافتی را به صورت میانگین ۱۵ میلیون اجاره بهای ماهانه و ۳۸۰ میلیون تومان پول پیش، نشان می‌دهد. به این ترتیب اجاره بهای ماهانه ۱۵ میلیون تومانی برای بخشی از مستاجر‌ها قابل پرداخت است.

فایل‌های در نوبت اجاره در ۵ محله منتخب در هر یک از مناطق تهران در جدول این گزارش آمده است. اجاره‌های خارج از استطاعت مستاجر‌ها تحت‌تاثیر رشد‌های متوسط ۳۵ تا ۴۰ درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته به وجود آمده است.

بر اساس قانون تازه مصوب، تا اوایل تابستان، سقف رشد اجاره بها توسط دولت تعیین می‌شود. این سقف معادل نصف تا ۱۰۰‌ درصد تورم عمومی یکسال گذشته خواهد بود.

تنفس‏ مصنوعی به مستاجر‌های پایتخت//