(تصاویر) روستای کرف با مردمانی از جنس کویر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews