(عکس) خوش و بش رسایی با قالیباف در حاشیه مجلس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکسی غیرمنتظره از خوش و بش رسایی با قالیباف