(عکس) خرداد ۵۹؛ نماینده بنی صدر در کنفرانس ضد آمریکایی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس) خرداد ۵۹؛ نماینده بنی صدر در کنفرانس ضد آمریکایی