قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان تشریح کرد:
استثنا‌ئات «اصل ۱۱۵» در انتخابات ریاست جمهوری
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

سن افراد در انتخابات یکی از مسائل مهمی است که در زمینه تأیید و رد صلاحیت‌ها بسیار مسأله برانگیز شده است. شورای نگهبان در فهم خود از قانون برای این مسأله استثنا‌هایی دارد که می‌تواند در صورت اجرا درباره برخی افراد، سرنوشت انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش فراز، علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان، درباره استثنا‌های سنی انتخابات گفت: شورای نگهبان شاخص‌هایی را بر اساس سیاست‌های انتخابات انجام داده و دستورالعملی را برای اثبات شرط رجل سیاسی و برای کمی کردن شرایط کیفی که در قانون اساسی هست انجام داده است.

اصل بر این است که تمام کسانیکه می‌خواهند وارد صحنه شوند، باید تابع دستورالعمل شورای نگهبان باشند. ممکن است از نخبگان، نوادری پیدا شود که شرط سنی را نداشته باشد و یک سال کمتر یا بیشتر داشته باشد. شورای نگهبان در فهم خود محدود به این است که متناسب با دستورالعمل پیش رود یا خیر، در دستورالعمل پیش‌بینی شده که شورای نگهبان فردی را شامل اصل ۱۱۵ دانست، اما شرط سنی را نداشت، استثنا قائل شود.

او افزود: ممکن است شرایط تحصیلات و سابقه شغلی هم مطرح باشد. مثلاً سابقه شغلی برای یک سری از سمت‌ها ۴ سال است، اما یک نفر ممکن است ۳ سال و ۱۰ ماه وزیر بوده است.

فتاحی درباره استثنا‌های اصل ۱۱۵ گفت: شورای نگهبان خودش مرجع مصوب این آیین‌نامه است و مسئول فهم اصل ۱۱۵ هم هست و می‌تواند بر اساس فهم خود از این موضوع، استثنا قائل شود. تحلیل ما هم از این مسأله حقوقی است و مسائل سیاسی و اشخاص مدنظر نیستند.

ممکن است کاندیدایی شرط سنی را نداشته باشد و یک سال کمتر یا بیشتر داشته باشد؛ در دستورالعمل پیش‌بینی شده که شورای نگهبان اگر فردی را شامل اصل ۱۱۵ دانست، اما شرط سنی را نداشت، استثنا قائل شود.