(عکس) «ظریف» جوان در سازمان ملل
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس) ظریف جوان در سازمان ملل