(عکس) اقامه نماز مقابل سد سرریز شده
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
 
عکس: خبرگزاری حوزه