(تصویر) گعده مخالفان قالیباف در مجلس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) گعده مخالفان قالیباف در مجلس