سرهنگ رفیعی خبر داد؛
کافه سگ‌ها در تهران پملب شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

سرهنگ علی رفیعی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات فاتب گفت: در پی انتشار فیلم تبلیغاتی از فعالیت غیر قانونی یکی از اماکن تجاری و تفریحی در خیابان اندرزگو موسوم به کافه سگ‌ها این محل برابر قانون پلمب شد.

به گزارش مهر، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات فاتب از پلمب شدن کافه سگ‌ها در تهران خبر داد.