(تصویر) لبخند آرام شقایق دهقان در فضای روح‌نواز
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) تغییر چهره «خانم شیرزاد» ساختمان پزشکان بعدِ ۱۳سال