حامد بهداد در کنار مسعود کیمیایی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

حامد بهداد تصویر جدیدی از خودش در کنار مسعود کیمیایی منتشر کرد. مسعود کیمیایی در این عکس روی سر حامد بهداد دستی می‌کشد.

محبت مسعود کیمیایی به حامد بهداد