(تصاویر) اشک‌ها و لبخند‌ها در تودیع و معارفه معاون پارلمانی رئیس جمهور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews