تعرفه واردات خودرو‌های برقی بالاتر از ۲۰ و ۳۰ هزار تعیین شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

سود بازرگانی خودرو‌های برقی با ارزش بالاتر از بیست هزار یورو تا سی هزار یورو ۱۱ درصد و بالاتر از سی هزار یورو، ۲۶ درصد تعیین شد.

به گزارش مهر، بررسی تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) نشان می‌دهد که برای واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی هیبریدی دولت بر ایجاد سر تعرفه تاکید کرده است.

بر این اساس، مقرر شده برای واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی هیبریدی ساخت داخل با حداکثر ۱۴ درصد داخلی سازی و ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد، تعرفه اعمال شود.

همچنین، سود بازرگانی خودرو‌های برقی با ارزش بالاتر از بیست هزار یورو تا سی هزار یورو ۱۱ درصد و بالاتر از سی هزار یورو، ۲۶ درصد تعیین شده است.