دمی همنشین حافظ باش...
تفال به حافظ یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳؛ سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند...
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند
ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند

به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند

سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند
ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند

دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد
ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند
که با این درد اگر دربند درمانند درمانند

شرح لغت: بردارند: به دار آویخته شده اند/ می بارند: روان می سازند.

تفسیر عرفانی:‌

۱- ویژگی‌های شما عبارت اند از: جذاب، هوشیار، اهل سوال، اسرار آمیز، مغرور، مخترع، زیرک، ناقلا، با وفا، رفیق باز، حساس، کمال گرا، با حس ششم قوی، اهل رقابت و مهربان.

۲- انسان ساده دل و مهربانی می‌باشید و به حرف دیگران زود اعتماد می‌کنید. بعضی اوقات در درونتان نبردی سخت آغاز می‌شود تا جایی که هر کس شما را می‌بیند، به حالت ویژه شما پی می‌برد. شما از زندگی نسبتاً خوبی برخوردارید و دیگران غبطه شما را می‌خورند، پس جای گله و غصه وجود ندارد و این رنج‌ها و ناراحتی‌ها و مریضی‌ها زود گذر است. مردم بدبختی‌هایی دارند که شما از آن غافل می‌باشید. بر خدا توکل کنید.

۳- اگر کسی با شما یکدل و یکرنگ نیست، اشتباه می‌کند، ولی شما باید ارزش واقعی و شخصیت خانوادگی خود را بدانید و با افراد ناباب و بیهوده گو، نشست و برخاست نکنید. از سیگاری‌ها و افراد معتاد جداً دوری کنید، زیرا روز‌های بس سعادتمندی در انتظار شما می‌باشد.

تعبیر غزل:

یک نفس دیدار او در دل تو بذر نهال عشق را کاشت و تو به شدت پابند و علاقمند به او شدی. گرچه تو در این مورد سکوت کرده ای، ولی او راز دلت را در چشمانت می‌خواند و اگر می‌بینی از تو روی می‌گرداند حکایت کهن ناز یار است که تو باید به بهترین روش آن را تحمل کنی. به خدا توکل کن که به مراد دل خواهی رسید.