(تصویر) رئیس‌جمهور و نخست‌وزیران پیشین عراق در مراسم ترحیم رئیس جمهور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیران پیشین عراق در مراسم ترحیم رئیس جمهور فقید