(تصویر) عکسی از برادر ابراهیم رئیسی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 

(تصویر) عکسی از برادر ابراهیم رئیسی