ترکیه ای‌ها این بار مدعی پیشگویی سقوط بالگرد رئیسی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

آنادولو گازته نوشت: ایلایدا آشکین، اخترشناس ترکیه ای، با پیش بینی شهادت ابراهیم رئیسی، در رسانه‌های اجتماعی هیاهویی برپا کرد.

به گزارش راهنماتو، آشکین پیش ازاین نیز با پیش گویی‌های درستی مانند نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری ترکیه و سقوط هواپیماها، میان کاربران ترکیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی جنجالی شده بود.

آنادولو گازته با انتشار این خبر نوشته است که ایلایدا آشکین ۱۳ آوریل (۲۵ فروردین) بر اساس حرکات اجرام آسمانی تغییراتی درایران را پیش گویی کرده ودر حساب شبکه اجتماعی اکس خود نوشته بود: پرده برای ایران پس از ۲۹ آوریل به ویژه حوالی ۱۹ مه بالا خواهد رفت دستور کار واقعی پس از آن است.

تاریخی که ایلایدا آشکین برای تغییر شرایط ایران پیش بینی کرده بود، مصادف با ۳۰ اردیبهشت و وقوع سانحه برای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی است.

پس از شهادت ابراهیم رئیسی در سقوط هلیکوپتر و بازخورد آن، بسیاری از کاربران ترکیه‌ای با انتشار دوباره توییت آشکین در رسانه‌های اجتماعی، از اینکه اوتاریخ دقیق شهادت رئیسی را نیز پیش بینی کرده بود، ابراز شگفتی کردند.

ترکیه ای‌ها حالا مدعی پیشگویی سقوط بالگرد رئیس جمهور فقید شدند