(تصویر) روضه‌خوانی منصور ارضی در هواپیمای حامل پیکر رئیس‌جمهور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) روضه‌خوانی در هواپیمای حامل پیکر رئیس‌‌جمهور