کمالوندی: نمره امیرعبداللهیان در مذاکرات ۲۰ بود
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بهروز کمالوندی در گفت‌وگویی با تأکید بر استمرار بر حق برای خنثی کردن فشار‌های سیاسی و نترسیدن از تهدیدها، به عنوان ویژگی شهید امیرعبداللهیان گفت: «شهادت می‌دهم ایشان هر آنچه در توان داشت، انجام داد و به‌خوبی هم انجام داد.»

به گزارش ایسنا، وی در ادامه گفت: به عنوان کسی که ۴۴ سال سابقه فعالیت دیپلماتیک دارد می‌گویم آقای امیرعبداللهیان به بهترین وجه مذاکره می‌کرد و واقعا در این مسیره نمره‌اش ۲۰ بود.