دختر شهید اسداللهی در مراسم استقبال از رئیس‌جمهور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

دختر شهید اسداللهی در مراسم استقبال از شهید رئیسی در فرودگاه بیرجند، حضور یافت.

دختر شهید اسداللهی در مراسم استقبال از رئیس‌جمهور