(عکس) نخست وزیر لبنانی که بالگردش سقوط کرد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

نخست وزیر لبنانی که بالگردش سقوط کرد