تصویری از حضور ناطق نوری و حداد عادل در مراسم تشییع پیکر رئیسی و همراهانش
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

تصویری از حضور ناطق نوری و حداد عادل در مراسم تشییع پیکر رئیسی و همراهانش

منبع: چند ثانیه