بهادری جهرمی: روسای برخی کشور‌ها برای اولین‌بار به ایران می‌آیند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

سخنگوی دولت گفت: علاوه بر رییس جمهور کشور تونس که در این سطح برای اولین بار است که به کشور ما می‌آیند ما رهبران برخی کشورها را هم داریم که برای اولین بار است که به اینجا می‌آیند.

به گزارش مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: نتیجه سیاست خارجی با اقتدار و ماهیت ایران اسلامی می‌شود همین استقبالی که خودشان برای حضور در مراسم درخواست داده‌اند.

وی افزود: عرف دیپلماتیک اینگونه نیست که کشور میزبان درخواست حضور و یا دعوت ویژه‌ای از حضور داشته باشند بلکه خودشان اعلام می‌کنند که ما علاقه داریم برای مراسم حضور پیدا کنیم و این اعلام‌ها در سطوح مختلف انجام گرفته است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: علاوه بر رئیس جمهور کشور تونس که در این سطح برای اولین بار است که به کشور ما می‌آیند ما رهبران برخی کشورها را هم داریم که برای اولین بار است که به اینجا می‌آیند. از جمله رهبران کشورهایی مانند مصر که روابط ما مدت‌ها کمرنگ‌تر بوده و در فقط در سطح وزیر امور خارجه در مراسم شرکت می‌کنند و مشابه این چنین هم داریم که برای اولین بار بعد از مدت‌ها آن مقام یا آن وزیر یا نخست وزیر در مراسم شرکت می‌کند.