(تصویر) حضور مسئولان در تشییع پیکر رئیس جمهور و همراهان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

منبع: ایلنا