مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان به ایران می‌آیند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

«علی اسدوف» نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان به ایران سفر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، رسانه‌های محلی جمهوری آذربایجان، خبر داده‌اند که «علی اسدوف» نخست‌وزیر و «جیحون بایراموف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در مراسم یادبود شهیدان خدمت ایران شرکت می‌کنند.