(ویدیو) خوشحالی همسر سرتیم حفاظت رئیسی پس از شنیدن خبر شهادت همسرش
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
{$sepehr_media_2047438_750_700}