مردم با چه تصاویر و شعارهایی به مراسم تشییع می‌روند؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مردم با چه شعارهایی به مراسم تشییع می‌روند؟

مردم با چه شعارهایی به مراسم تشییع می‌روند؟

مردم با چه شعارهایی به مراسم تشییع می‌روند؟