تصویر جدید از محمود احمدی‌نژاد در مراسم مجلس خبرگان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

تصویر جدیدی از محمود احمدی‌نژاد در مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با تسبیح در دست