(تصویر) عکس کمتر دیده شده از آیت‌الله شهید آل هاشم امام جمعه تبریز در منزل استاد شهریار
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) عکس کمتر دیده شده از آیت‌الله شهید آل هاشم امام جمعه تبریز در منزل استاد شهریار