(تصویر) عکسی از برادر شهید ابراهیم رئیسی روی آنتن زنده تلویزیون
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) عکسی از برادر شهید ابراهیم رئیسی روی آنتن زنده تلویزیون