(تصاویر) چابهار؛ بزرگترین شهر دارای سکونت‌گاه‌ غیر رسمی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews