(عکس) استقبال عجیب از شهردار زنجان در مدرسه قرآنی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس)