آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

براساس داده‌های سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۴.۷ میلیمتر بارش در این بازه زمانی دریافت شده که این میزان در بلندمدت ۳.۳ میلیمتر است بنابراین ۴۱.۴ درصد بارش بیشتر در این بازه زمانی دریافت شده است.

به گزارش ایسنا، از ابتدای ماه جاری منتهی به ۲۴ اردیبهشت‌ماه در کشور به‌طور میانگین ۴۲.۳ میلیمتر بارش ثبت شده، در حالی که میزان آن در بلندمدت ۱۷ میلیمتر است. در نتیجه ۱۴۸.۲ درصد با افزایش بارش نسبت به بلند مدت روبرو بوده‌ایم.

از ابتدای فصل جاری تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه به‌طور میانگین ۸۴.۸ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به میانگین بلند مدت (۵۳.۳ میلیمتر) با افزایش ۵۹ درصدی بارش روبرو هستیم.

از ابتدای سال جاری تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه به‌طور میانگین ۲۰۹ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به میانگین بلند مدت (۲۱۵.۳ میلیمتر) با کاهش ۲.۹ درصدی بارش روبرو هستیم.

جدول اطلاعات پهنه‌ای بارش استان‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه سال گذشته) نشان می‌دهد استان‌های اصفهان، ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، همدان و یزد نسبت به دوره بلندمدت بارش بیشتری دریافت کرده‌اند که بیشترین آن مربوط به سیستان و بلوچستان است و ۵۵.۹ درصد (۱۳۰.۸ میلیمتر) نسبت به میانگین بلندمدت بارش دریافت کرده است.

بارندگی در سایر استان‌ها کمتر از حد نرمال بوده است و در این زمینه سمنان بدترین وضعیت را تجربه می‌کند چراکه ۳۸.۴ درصد کمتر از حد نرمال طی سال آبی جاری بارش دریافت کرده است.

استان تهران نیز از جمله استان‌هایی است که با کم‌بارشی روبرو بوده است. در حالی که میانگین بارش تهران در بلند مدت ۲۴۵.۴ میلیمتر است، ولی در سال آبی جاری تنها به‌طور میانگین ۱۶۰.۸ میلیمتر بارش دریافت کرده است که نشاندهنده کاهش ۳۴.۵ درصدی بارش در این استان است.

شروع سال آبی در ایران از ابتدای پائیز است. به این ترتیب یک سال آبی در ایران از ۱ مهرماه شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.