جزئیات معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ۱۴۰۳؛ بیشترین معاملات در کدام مناطق انجام شد؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

نتایج بررسی تعداد معاملات مسکن در شهر تهران طی فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که به طور کلی بیشترین تعداد معامله‌ها در مناطق ۵ و ۱۰ انجام شده و در مقابل مناطق ۱۹ تا ۲۲ کمترین تعداد معاملات را به ثبت رساند‌ه‌اند.

به گزارش اکوایران، بیشترین معاملات از کل ۱۵۰۰ معامله مسکن ثبت شده شهر تهران طی اولین ماه سال جاری، در مناطق ۵ و ۱۰ تهران رخ داده است. در مقابل مشاهده می‌شود مناطق ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ کمترین معاملات را در ماه مورد بررسی تجربه کرده‌اند.

کدام مناطق بیشترین میزان معاملات را داشته‌اند؟

بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد در اولین ماه ۱۴۰۳ مجموعا هزار و ۵۰۸ معامله در مناطق ۲۲ گانه تهران صورت گرفته که به‌طور کلی حدود ۱۴.۲ درصد پایین‌تر از ماه مشابه در ۱۴۰۲ است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تعداد معاملات مسکن در اولین ماه ۱۴۰۳ در منطقه ۵ با ۱۸۹ معامله به ثبت رسیده است و منطقه ۱۰ نیز با ۱۶۱ معامله در رتبه دوم بیشترین میزان معاملات قرار دارد. در مقام بعدی منطقه‌های ۴ و ۲ به ترتیب با ۱۳۰ و ۱۲۳ معامله نیز رتبه چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار مربوط به قیمت مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۵ و ۱۰ به‌طور میانگین حدود ۱۰۲ و ۶۳ میلیون تومان بوده است. هر یک متر مربع در مناطق ۲ و ۴ نیز به ترتیب حدود ۱۲۶ و ۸۹ میلیون تومان معامله شده است.

مشاهده می‌شود منطقه ۲۲ و ۱۹ نیز با حدود ۱۳ تا ۱۵ معامله طی فروردین ماه کمترین حجم معاملات را داشته‌اند. منطقه ۲۰ و ۲۱ نیز به ترتیب با ۱۸ و ۲۲ تعداد معاملات در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. بر اساس بررسی‌ها قیمت هر یک متر مربع مسکن در مناطقی با کمترین تعداد معامله در مناطق ۱۹ و ۲۰ حدود ۴۳ تا ۴۶ میلیون بوده و در مناطق ۲۱ و ۲۲ به ترتیب معادل ۶۲ و ۷۱ میلیون تومان رقم خورده است.

کاهش ماهانه تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران

به‌طور کلی در قیاس با اسفند ۱۴۰۲ مناطق ۲۲، ۲ و ۵ بیشترین کاهش در تعداد معاملات را تجربه کرده‌اند که از میان آن‌ها منطقه ۲ و ۵ همچنان جزو مناطق پر معامله تهران طی فروردین سال جاری بوده‌اند.

در مقابل مشاهده می‌شود مناطق ۱۵، ۱۸ و ۱۲ کمترین افت تعداد معامله را در فروردین ۱۴۰۳ تجربه کرده‌اند که به ترتیب تعداد معاملات صورت گرفته در آن‌ها معادل ۸۹، ۴۹ و ۳۷ معامله بوده است.

بر اساس اخرین آمار قیمت هر یک متر مربع مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران به‌طور میانگین حدود ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان است که نسبت به اسفند ماه کمتر از ۱ درصد و در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲ حدود ۲۲.۹ درصد رشد داشته است.

جزئیات معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ۱۴۰۳ / بیشترین معاملات در کدام مناطق انجام شد؟///